Badania nieniszczące

Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-070/18-19 oraz Polskiego Rejestru Statków nr TT/740/710405/18. Świadczymy usługi w zakresie badań nieniszczących w skład których wchodzą:
 

 1. Badania ultradźwiękowe

  • złączy spawanych,
  • wyrobów hutniczych,
  • odlewów,
  • pomiary grubości.
 2. Badania penetracyjne

 3. Badania magnetyczno – proszkowe

 4. Badania materiałowe metodą spektrometrii rentgenowskiej (PMI)

 5. Badania wizualne

 6. Pomiary twardości

 7. Pomiary zawartości ferrytu
   

W naszej działalności wykorzystujemy materiały i sprzęt badawczy renomowanych firm. Personel Laboratorium to zaangażowani fachowcy. Wszyscy pracownicy biorący udział w badaniach posiadają odpowiednie szkolenia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712. Potwierdzeniem ich kwalifikacji są personalne certyfikaty wydane przez TÜV CERT i UDT-CERT.