Prace antykorozyjne

Prace antykorozyjne konstrukcji, urządzeń, budowli i budynków, w tym obiektów wysokich. Posiadamy urządzenia do piaskowania i malowania ciśnieniowego. Dysponujemy wysokociśnieniowymi agregatami do mycia, w tym z użyciem wysokiej temperatury. Wykonujemy nie tylko nowe wymalowania, ale również zajmujemy się usunięciem istniejących i odtwarzaniem uszkodzonych lub brakujących powłok malarskich, również po badaniach. W ramach prac malarskich wykonujemy różnorodne oznaczenia związane z badaniami, identyfikacją lub znaki przeszkodowe.